O mnie

Joanna Szczudlik
Rzeczoznawca Sanitarno-Higieniczny

Od 2001 r. pracuję w branży budowlanej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam projektując liczne inwestycje z branży przemysłowej i komercyjnej, a następnie nadzorując ich realizacje.

Od 2005 r. posiadam uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Od 2017 r. posiadam uprawnienia rzeczoznawcy sanitarno-higienicznego w zakresie budownictwa ogólnego, w 2019 r. rozszerzone o obiekty ochrony zdrowia.

Współpracuję z architektami oraz projektantami branżowymi w zakresie prawidłowego wykonania projektów pod kątem higieniczno-sanitarnym. Od 2018 r. współpracuję także z ZUTNOT wykonując ekspertyzy i opinie techniczne nt. instalacji sanitarnych oraz warunków higieniczno-sanitarnych.

Bazując na swoim doświadczeniu projektowym i wykonawczym znajduję optymalne rozwiązania zarówno w projektowaniu, jak i w konsultacjach przy uzgodnieniach projektów.

Cały czas rozszerzam swoja wiedzę, aby móc wykorzystywać najnowsze rozwiązania rynkowe oraz wiedzieć, jakie są obecnie obowiązujące przepisy.

Doświadczenie projektowe oraz wykonawcze

 • branża farmaceutyczna
 • produkcja spożywcza
 • przemysł kosmetyczny
 • szpitalnictwo
 • obiekty handlowe
 • hale magazynowo-produkcyjne
 • obiekty gastronomiczne
 • serwerownie
 • budynki mieszkalne
 • obiekty zabytkowe
 • inne powierzchnie komercyjne